×
Menu
Câu hỏi 1. Học sinh bị sai thông tin khi tuyển sinh trực tuyến phải làm gì?
Phụ huynh có thể liên hệ GVCN học sinh để chỉnh sửa lại thông tin hoặc sẽ mang hồ sơ trực tiếp đến trường tuyển sinh để đăng ký tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh trực tiếp.
 
Câu hỏi khác: