×
Menu
Câu hỏi 2. Muốn tra cứu tình trạng hồ sơ tuyển sinh thì làm thế nào?
Phụ huynh có thể sử dụng mã hồ sơ truy cập vào: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tim-kiem để tra cứu trạng thái của hồ sơ tuyển sinh.
 
Câu hỏi khác: