×
Menu
Câu hỏi 2. Trường không tuyển sinh cả thành phố trên eSams được?
Liên hệ với Phòng GD&ĐT hoặc Phòng Quản lý thi để được phân tuyến.
 
Câu hỏi khác: