×
Menu
Câu hỏi 4. Làm thế nào để nhà trường in được giấy nhập học cho học sinh?
Nhà trường vào theo đường dẫn: Giáo dục & đào tạo/ Tuyển sinh/ Quản lý tuyển sinh tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh học sinh muốn in rồi chuột phải vào hồ sơ đó để in giấy nhập học.
 
Câu hỏi khác: