×
Menu
Câu hỏi 5. Muốn hủy hồ sơ tuyển sinh đã xét duyệt cần làm thế nào?
Nhà trường vào theo đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Tuyển sinh/ Quản lý xét tuyển tuyển sinh tìm kiếm học sinh đã xét duyệt muốn hủy rồi chuột phải vào hồ sơ đó chọn " Hủy kết quả".
Trong khi hủy kết quả phần mềm sẽ hỏi nhà trường có muốn hủy hồ sơ tuyển sinh hay không? Nếu nhà trường muốn hủy thì chọn "Yes".
 
Câu hỏi khác: